o2.pl

W polskim prawie nie ma zapisów o obowiązku czyszczenia układów klimatyzacji, za wyjątkiem placówek ochrony zdrowia, gdzie każdą klimatyzację należy wyczyścić co 24 miesiące.